Sexy Gaming
สมัครสมาชิก
Sexy Gaming

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ของคุณให้ถูกต้อง

Sexy Gaming
รอรับ SMS ยืนยัน
Sexy Gaming

กรอกเลข OTP ให้ถูกต้อง

พร้อมตั้งรหัสเข้าเล่น

Sexy Gaming
ใส่เลขบัญชีและชื่อบัญชี
Sexy Gaming

กรอกเลขบัญชีของคุณพร้อมชื่อให้ถูกต้อง เข้าร่วมสนุกกับ WM Casino ได้ทันที !

Sexy Gaming
กด “ฝากเงิน”
Sexy Gaming

“กรอกจำนวนเงิน” กด “ต้องการรับโปรโมชั่น” เพื่อรับโบนัสที่ต้องการ และกด “ยืนยัน”

Sexy Gaming
โอนเงิน
Sexy Gaming

สามารถ Scan QR Code เพื่อโอน หรือกด “คัดลอก” เลขบัญชี เพื่อโอนได้เช่นกัน

Sexy Gaming
กด “โอนแล้ว”
Sexy Gaming

ส่งรายการฝาก ระบบจะตรวจสอบเงิน และ เติมเงินทันที

Sexy Gaming
กด “ถอนเงิน”
Sexy Gaming

“กรอกจำนวนเงิน ถอน” และกด “ยืนยัน”

Sexy Gaming
ยืนยัน ! จบวิ๊ง
Sexy Gaming

รอเงินเข้าภายใน 3 – 10 นาที